Kitaplar

Bölümümüzde Görev Yapmış ve Yapmakta Olan Öğretim Üyelerinin Kitapları
(Günümüzden geçmişe ve soyadı alfabetik sıralanmıştır.)

 1. Lyle Glazier. Decadence and Rebirth: Hacettepe Lectures in American Literature. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 1971.
 2. Emel Sönmez. The Novelist George Meredith: Woman’s Champion. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 1972. 
 3. Engin Uzmen. Shakespeare’in Tarihi Oyunları: Kaynaklar Işığında Başlıca Kişiler. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 1973.
 4. Benjamin Whitten. Jane Austen’s Comedy of Feeling: A Critical Analysis of Persuasion. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 1974.
 5. Emel Doğramacı. Status of Women in Turkey. 2nd ed. Ankara: Meteksan Co. LTD., 1984.
 6. Bülent R. Bozkurt, derleyen. Literary Terms: A Companion to the Study of Literature. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 1977.
 7. Bülent R. Bozkurt.  Shakespeare. Ankara: Hacettepe Yayınları, 1978.
 8. Bülent R. Bozkurt. Çeviri. 2. Baskı. Ankara, 1979.
 9. Bülent R. Bozkurt, çeviren. Hamlet. William Shakespeare. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 1982.
 10. Saadet Bozkurt ve Bülent R. Bozkurt, çevirenler. Soneler (The Sonnets). 2. Baskı. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 1985.
 11. Bülent Bozkurt, çeviren. Bir Yaz Gecesi Rüyası. William Shakespeare. İstanbul: Dönemli Yayıncılık, 1987.
 12. Emel Doğramacı. Türkiye’de Kadının Dünü ve Bugünü. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1989.
 13. Emel Doğramacı. Atatürk and The Turkish Woman Today. Ankara: Atatürk, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, 1991.
 14. Emel Doğramacı. Atatürk’ten Günümüze Sosyal Değişmede Türk Kadını. Ankara: Atatürk, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, 1993.
 15. Burçin Erol, çeviren. Canterbury Hikayeleri Genel Prolog. Ankara: Gündoğan Yayınları, 1993.
 16. Burçin Erol. Türkiye’de 1928-93 Arasında Yapılan Ortaçağ İngiliz Edebiyatı Çalışmalarının Bibliyografyası(Başlangıçtan 1500’lere Kadar). Ankara: Gündoğan Yayınları, 1995.
 17. Oya Batum Menteşe. Bir Düşün Yolculuğu: Edebiyat Sanat Eleştiri Yazıları. Ankara: Bilkamat Yayınları, 1996.
 18. Huriye Reis. Adem’in Bilmediği, Havva’nın Gör Dediği: Ortaçağda Türk ve İngiliz Kadın Yazarlar. Ankara: Dörtbay Yayıncılık, 2005.
 19. Serpil Oppermann. Postmodern Tarih Kuramı: Tarihyazımı, Yeni Tarihselcilik ve Roman. Ankara: Phoenix, 2006.
 20. Şebnem Kaya. Drake ve Şeytan Çarmıhı. Ankara: Phoenix Yayınevi, 2008.
 21. Aytül Özüm. Angela Carter ve Büyülü Gerçekçilik. Ankara: Ürün Yayınları, 2009.
 22. Hande Seber. Kraliçe I. Elizabeth ve Edmund Spenser’ın The Faerie Queen’i. Ankara: Ürün Yayınları, 2009.
 23. Sinan Akıllı, çeviren. Doğu’ya Bakış: 1800 Öncesi Dönem İngiliz Yazmaları ve Osmanlı İmparatorluğu. Gerald McLean. Ankara: ODTÜ Yayıncılık, 2009.
 24. İ. Hakkı Demirel, Burçin Erol ve Cem Saraç. Akademik Yazım İhlalleri. Ankara: Tübitak ULAKBİM, 2011.
 25. Alev Karaduman. Fictions of History/Fictions of Charles Dickens: The Gordon Riots in Barnaby Rudge (1841) and The French Revolution in A Tale of Two Cities (1859). Saarbrücken: Lap Lampert Academic Publishing, 2011.
 26. Serpil Oppermann, Ufuk Özdağ, Nevin Özkan ve Scott Slovic, editörler. The Future of Ecocriticism: New Horizons. Newcastle upon Tyne: 2011.
 27. Sinan Akıllı. Late Victorian Imperial Adventure Novel: A Site of Contestation between Pro-Imperialism and Anti-Imperilaism. Saarbrücken: Lap Lampert Publishing, 2011.
 28. Burçin Erol, editör. One Day, James Joyce. Ankara: Bizim Büro, 2012.
 29. Serpil Oppermann, editör. Ekoeleştiri: Çevre ve Edebiyat. Ankara: Phoenix Yayınevi, 2012.
 30. Huriye Reis. Chaucer and the Representation of Old Age. Ankara: Ürün Yayınları, 2013.
 31. Serpil Oppermann, Greta Gaard ve Simon C. Estok, editörler. International Perspectives in Feminist Ecocriticism. New York and London: Routledge, 2013.
 32. A. Deniz Bozer, editör. Ortaçağdan On Yedinci Yüzyıla İngiliz Kadın Yazarlar. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2014.
 33. Burçin Erol, editör. One Day, William Butler Yeats. Ankara: Bizim Büro, 2014.
 34. Burçin Erol, editör. One Day, Samuel Beckett. Ankara: Bizim Büro, 2014.
 35. Serpil Oppermann, editör. New International Voices in Ecocriticism. Lanham: Lexington Books, 2014.
 36. Serpil Oppermann ve Serenella Iovino, editörler. Material Ecocriticism. Bloomington: Indiana  UP, 2014.
 37. Sinan Akıllı, çeviren. Asil Hayvanlar: İngiliz Kültürünü Değiştiren Doğulu Atlar. Donna Landry. İstanbul: E Yayınları, 2015.
 38. A. Deniz Bozer, editör. Birinci Dünya Savaşının 100. Yılı Dolayısıyla Edebiyatta Savaşın Yansımaları. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2015.
 39. Hande Seber. Türk Hikayelerinde Lord Byron’ın Gizemli Kahramanları. Ankara: Ürün Yayınları, 2015.
 40. A. Deniz Bozer, editör. Postdramatik Tiyatro ve İngiliz Tiyatrosu. İstanbul: Mitos/Boyut, 2016.
 41. A. Deniz Bozer, editör. On Sekizinci Yüzyılda İngiliz Kadın Yazarlar. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2016.
 42. A. Deniz Bozer, editör. Innovative Representations of Sexualities in Studies in English. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2016.
 43. Burçin Erol. Türkiye’de 1928-2014 Arasında Yapılan Ortaçağ İngiliz Edebiyatı (600-1500) Çalışmalarının Bibliyografyası.  Ankara: Ürün Yayınları, 2016.
 44. Burçin Erol, editör. One Day, Oscar Wilde. Ankara: Bizim Büro, 2016.
 45. Jason Mark Ward. The Forgotten Film Adaptations of D.H. Lawrence’s Short Stories. Boston: Brill Rodopi, 2016.
 46. Serpil Oppermann ve Serenella Iovino, editörler. Environmental Humanities: Voices from the Anthropocene.  London: Rowman & Littlefield International, 2016.
 47. A. Deniz Bozer, editör. Reprsentations of Diasporic Identities in Britain. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2017.
 48. A. Deniz Bozer, editör. Depictions of Utopias in English. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2017.
 49. Burçin Erol, editör. One Day, Seamus Heaney. Ankara: Bizim Büro, 2017.
 50. Burçin Erol, editör. One Day, George Bernard Shaw. Ankara: Bizim Büro, 2017.
 51. Huriye Reis ve Aytül Özüm, editör. İngiliz Edebiyatında Toplumsal Cinsiyet. Ankara: Hacettepe Yayınları, 2017.
 52. A.Deniz Bozer, editör. On Dokuzuncu Yüzyılda İngiliz Kadın Yazarlar. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2018.
 53. Burçin Erol, editör. One Day, J.M Synge . Ankara: Bizim Büro, 2020.
 54. Burçin Erol, editör. One Day, Sean O'Casey. Ankara: Bizim Büro, 2021.