Yüksek Lisans ve Doktora Dersleri

İngiliz Dili ve Edebiyatı Programı
Yüksek Lisans ve Doktora Dersleri


Dersin Kodu/Adı                 

İDE 6/700    Özel Konular (Z)  
İDE 6/703    İngiliz Edebiyatında Ütopya Düşüncesi  
İDE 6/711    Batı Destan Geleneği   
İDE 6/716    Çağdaş Düşünce Akımları   
İDE 6/719    İngiliz Kadın Romancılar         
İDE 6/720    İngiliz Kadın Şairler
İDE 6/721    İngiliz Kadın Oyun Yazarları  
İDE 6/727    Töre Komedyası           
İDE 6/728    İngiliz  Siyasi Oyunları
İDE 6/734    Çağdaş Eleştiri Akımları  
İDE 6/739    Hiciv
İDE 6/743    Karşılaştırmalı Roman 
İDE 6/744    Karşılaştırmalı Tiyatro 
İDE 6/746    Shakespeare’in Tiyatro Oyunları 
İDE 6/749    Rönesans İngiliz Tiyatrosu (Shakespeare Hariç)
İDE 6/753    Ortaçağ İngiliz Edebiyatı 
İDE 6/756    Chaucer    
İDE 6/757    Ortaçağ İngiliz Tiyatrosu  
İDE 6/766    Rönesans İngiliz Edebiyatı (Tiyatro Hariç)
İDE 6/770    Metafizik Şairler ve Çağdaşları     
İDE 6/773    18.yy İngiliz Romanı     
İDE 6/774    İngiliz Neoklasik Şiiri     
İDE 6/777    19.yy İngiliz Romanı  
İDE 6/780    İngiliz Romantik Akımı   
İDE 6/781    Viktorya Çağı Şiiri     
İDE 6/783    20.yy İngiliz Şiiri    (1960’lara Kadar)           
İDE 6/784    20.yy İngiliz Romanı (1950’lere Kadar)  
İDE 6/785    İngiliz Savaş Şairleri       
İDE 6/790    Çağdaş İngiliz Şiiri (1960’lardan Günümüze)    
İDE 6/791    Çağdaş İngiliz Tiyatrosu (1950’lerden Günümüze)   
İDE 692       İngiliz Edebiyatı Semineri (Z)               
İDE 6/793    Çağdaş İngiliz Romanı  (1950’lerden Günümüze)    
İDE 6/794    İngiliz Popüler Edebiyatı    
İDE 698       İleri Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği (Z)
İDE 798       Seminer (Z)
İDE 800       Doktora Yeterlilik Sınavına Hazırlık (Z)                                                                                                                                                                        

İngiliz Kültür Araştırmaları Programı
Yüksek Lisans ve Doktora Dersleri

Dersin Kodu

İKA 601   İngiliz Kültür Araştırmalarına Giriş  (Z)
İKA 602   İngiltere’de Toplum ve Birey
İKA 603   İngiliz Tarih ve Politikası
İKA 604   İngiltere’de Milliyetçilik ve Milli Kimlikler
İKA 605   İngiltere’de Çok Kültürlülük
İKA 606   Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları
İKA 608   İngiltere’de Dil, Kültür ve Toplum
İKA 609   Kült. Arş. Yöntem ve Teknikler
İKA 610 İngiltere’de Kültür ve Edebiyat
İKA 618 İngiltere’de Kültür ve Çevre
İKA 620 Sömürgecilik Dönemi İngiliz Kültürü ve Edebiyatı
İKA 621 Sömürgecilik Dönemi Sonrası İngiliz Kültürü ve Edebiyatı
İKA 630 İrlanda Tiyatrosu
İKA 640 İrlanda Şiiri
İKA 650 İrlanda Romanı
İKA 690 İngiliz Kültür Araştırmaları Semineri (Z)
İKA 698 İleri Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
İKA 701 İngiltere’de Edebiyat, Siyaset ve Kültür
İKA 705 İngiltere’de Sınıf ve Toplumsal Cinsiyet
İKA 710 Kültür Kuramları ve Eleştirisi
İKA 712 Karşılaştırmalı Edebiyatlar ve Kültürler
İKA 718 İngiltere’de Kültür ve Çevre
İKA 720 Sömürgecilik Dönemi İngiliz Kültürü ve Edebiyatı
İKA 721 Sömürgecilik Dönemi Sonrası İngiliz Kültürü ve Edebiyatı
İKA 798 Seminer (Z)
İKA 800 Doktora Yeterlilik Sınavına Hazırlık (Z)